` WrestlingEpicenter.com - Cards Set For This Weekend's NJPW Road to WRESTLING DONTAKU Shows WrestlingEpicenter.com - Cards Set For This Weekend's NJPW Road to WRESTLING DONTAKU Shows
Cards Set For This Weekend's NJPW Road to WRESTLING DONTAKU Shows

Posted By Caroline Walsh on 04/14/17


Here are the cards for this weekend’s NJPW Road to WRESTLING DONTAKU shows. Both shows air live on New Japan World at 5:30AM ET:

SATURDAY
* Hirai Kawato vs. Syota Umino
* YOSHI-HASHI vs. Tomoyuki Oka
* Jado & Toru Yano vs. Taka Michinoku & Takashi Iizuka
* Katsuya Kitamura, David Finlay, Satoshi Kojima, & Hiroyoshi Tenzan vs. Chase Owens, Yujiro Takahashi, Tanga Loa, & Tama Tonga
* Beretta, Rocky Romero, Hirooki Goto, & Will Ospreay vs. El Desperado, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, & Minoru Suzuki
* Yoshitatsu, Ricochet, Ryusuke Taguchi, Hirroshi Tanahashi, & Juice Robinson vs. EVIL, BUSHI, SANADA, Tetsuya Naito, & Hiromu Takahashi
* Tomohiro Ishii & Kazuchika Okada vs. Kenny Omega & Bad Luck Fale

SUNDAY
* Hirai Kawato & Tomoyuki Oka vs. Syota Umino & Katsuya Kitamura
* Jado & Will Ospreay vs. Taka Michinoku & El Desperado
* David Finlay, Satoshi Kojima, & Hiroyoshi Tenzan vs. Yujiro Takahashi, Tanga Loa, & Tama Tonga

* Beretta, Rocky Romero, Hirooki Goto, & Toru Yano vs. Takashi Iizuka, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, & Minoru Suzuki
* Yoshitatsu, Ricochet, & Ryusuke Taguchi vs. BUSHI, SANADA, & Hiromu Takahashi
* YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Kazuchika Okada vs. Chase Owens, Kenny Omega & Bad Luck Fale
* Tanahashi, & Juice Robinson vs. EVIL & Tetsuya Naito