` WrestlingEpicenter.com - Card For Tomorrow's NJPW Lion's Gate 12 Event WrestlingEpicenter.com - Card For Tomorrow's NJPW Lion's Gate 12 Event
Card For Tomorrow's NJPW Lion's Gate 12 Event

Posted By Caroline Walsh on 05/14/18


Here is the card for tomorrow’s NJPW Lion’s Gate 12 event…

* Yota Tsuji vs. Yuya Uemura
* Manabu Nakanishi vs. Tomoyuki Oka
* Hiro Saito & Hiroyoshi Tenzan vs. Ren Narita & Ryusuke Taguchi
* Daisuke Sekimoto vs. Shota Umino
* Yuji Nagata vs. Ayato Yoshida